เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ช้ากว่าที่คาดการณ์

เศรษฐกิจจะขยายตัวในอัตราที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากการส่งออกที่ลดลงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะสอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้
ภาวะการเงินโดยรวมยังคงเอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินในอนาคต เนื่องจากการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในปัจจุบันก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ

และเหมาะสมกับเป้าหมายเงินเฟ้อคณะกรรมการจึงตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ การส่งออกสินค้าจะเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าที่เคยประเมินไว้เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและการค้าโลกโดยรวมชะลอตัวลงส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสหรัฐฯและจีน การท่องเที่ยวจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้าเนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนลดลง